Publications

2022

van Oers, B. (2022). De erfenis van Vygotskij. Didactief ,52 (9), 30 – 31. Zie ook de uitgebreide versie: Sovjetpsychologen in Nederland – 50 jaar later. Didactiefonline. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/sovjetpsychologen-in-nederland-50-jaar-later

Nieuwmeijer, C., Marshal, N., & van Oers, B. (2022). Where have I been all these years? A narrative case study on the impact of western (mis)conceptions of musicality on a generalist classroom teacher’s music teacher identity construction. International Journal of Music in Early Childhood, 17 (1), 7 – 24. https://doi.org/10.1386/ijmec_00040_1

Veraksa, N. & van Oers, B. (2022). The polyphony of voices in cultural-historical approaches to play: special issue in honour of Elena Kravtsova and Elena Smirnova. International Journal of Early Years Education , 30 (3), 500 - 510 Special Issue (guest editors B,. van Oers & N. Veraksa). DOI: 10.1080/09669760.2022.2106643.

van Oers, B. & Veraksa, N. (2022) Preliminary statement, International Journal of Early Years Education, 30 (3), 499, DOI: 10.1080/09669760.2022.2106644

van Oers, B. & Veraksa, N. (Guest-editors).(2022). Cultural-historical Activity Theory on Early Years Education. Special issue of International Journal of Early Years Education (30), 3.

van Oers, B. (2022). Social representations of play: Vygotskij, Piaget and beyond. In I. Pramling-Samuelsson & N. Veraksa (Eds.), Piaget and Vygotsky in the XXI Century: Possible dialogues in education (pp. 65 – 85). Berlin: Springer.

van Oers, B. (2022). Waarom moeten kinderen spelen? Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum, 22 (1), 44 – 47.

van Oers, B. (2022). Crises in spel en ontwikkeling bij jonge kinderen. Zone , 21 (1), 6 – 10.

van Oers, B. (2022). De meespelende leerkracht. Pedagogiek in Praktijk, 27 (125), 22 – 26.

Slob, L., Dobber, M., van der Veen, C. & van Oers, B.(2022). Developmental Education in Dutch primary schools: Review of research outcomes from a CHAT-based teaching approach. Learning, Culture and Social Interaction. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100596

Slob, L., van der Veen, C., Dobber, M. & van Oers, B. (2022). OGO: Wat levert het op? Didactief , 52(4), 20 – 21.


2021

van Oers, B. (2021). Ik is een meervoud. Essays over Ontwikkelingsgericht Onderwijs . Assen: van Gorcum.

Nieuwmeijer, C., Marshal, N., & van Oers, B. (2021). Musical play in the early years: the impact of a professional development program on teacher efficacy of early years generalist teachers. Research papers in Education https://doi.org/10.1080/02671522.2021.1998207 .

Slob, L., Dobber, M., van der Veen, C. & van Oers, B. (2021). Developmental Education in Dutch primary schools: Review of research outcomes from a CHAT-based teaching approach. (Accepted; Nov 2021). In press). Learning, Culture and Social Interaction.

van Oers, B., Pompert. B. & van der Veen, C. (2021). Op de schouders van… Lev Vygotskij. Zone,49 (2), 18 – 21.

van Oers, B. (2021). Wat is spel? De Wereld van het Jonge Kind , 5,6 – 9.

van Oers, B. & Pompert, B. (2021). Assisting teachers for curriculum innovation. An international comparative study. New Ideas in Child and Educational Psychology, 1 (1), 43–76. DOI: 10.11621/nicep.2021.0303.

van Oers, B. & Pompert, B. (2021). Misverstanden brengen het onderwijs niet vooruit. Zone, 20 (1). https://www.tijdschriftzone.nl/art/50-6318_Misverstanden-helpen-het-onderwijs-niet-vooruit

van Oers, B. (2021). Spullen om van te leren. Een theoretische reflectie. In I. Haarsma. Het spullenboek (pp 126 - 139). Assen: van Gorcum.

van Oers, B. (2021). Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Introductie bij “De Reeks”. Zone, (jaargang 20). https://www.tijdschriftzone.nl/art/50-6550_Praten-over-Ontwikkelingsgericht-Onderwijs

van Oers, B. (2021). Boekbespreking. R. Sennett, De Ambachtsman. Zone , 20(3), 30 .

van der Veen, Ch., Michaels, S., Dobber, M., van Kruistum, C. & van Oers, B. (2021). Design, implementation, and evaluation of dialogic classroom talk in early childhood education. Learning, Culture, and Social Interaction (29) , https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100515


2020

van Oers, B. (2020). Kindgericht onderwijs. Zone, 19(3), 9.

van Oers, B. (2020). Spullen om van te leren. In: I. Haarsma et al., Het spullenboek. (pp. **-**). Assen: van Gorcum

van Oers, B. (2020). The zone of proximal development (Vygotskij).. Entry for The SAGE Encyclopedia of children and childhood studies pp. 1739 - 1740. (Ed. D. Cook).

van Oers, B. (2020). Vygotskij [Vygotsky], Lev. Entry for The SAGE Encyclopedia of children and childhood studies , pp. 1641 - 1644. (Eds. D. Cook).

van Oers, B. (2020). Theorie bij het Naaiatelier. Praktijken als leercontext. In B. Pompert e.a.(eds.), De Stoftovenaars: ‘We hebben een naaiatelier’ . Alkmaar: De Activiteit.

van Oers, B. (2020). De erfenis van Alexander Romanovič Lurija. Zone, 19 (1), 5.

van Oers, B. (2020). Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog eens onder de loep. Zone ,19 (2), 6 – 9.

van der Wilt, F., van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2020): Language Abilities and Peer Rejection in Kindergarten: A Mediation Analysis, Early Education and Development, 31 (2), 308–322.         DOI: 10.1080/10409289.2019.1624145 .

ten Cate. M.& van Oers, B. (2020). Het Naaiatelier als voorbeeld van theoriegestuurd onderwijsinnovatie. In P. Sins & R. Berends (red.), Overbruggen. Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek. (pp 92 - 99). Deventer: Saxion Progressive Education University Press.

Rezende da Cunha Jr, F., Kontopodis, M., van Oers, B. (2020). Online groups in educational settings: An opportunity for argumentation. Brazilian Journal of Socio–Historical–Cultural Theory and Activity Research , 2(1), 1 – 22.


2019

van Oers, B. (2019). Dynamics of enculturation: Results and consequences of engagement in ECE practices. European Early Childhood Research Journal, 27 (4),

van Oers, B. (2019). The Double Move in Meaningful Teaching Revisited. In Edwards, A., Fleer, M., & Bøttcher, L. (eds), Cultural-Historical Approaches to Studying Learning and Development. Societal, Institutional and personal perspectives (pp. 119 – 134). Singapur: Springer Nature.

van Oers, B. (2019). Sporen van vooruitgang. Reflectie op de bonte ontwikkeling van de Onderwijspedagogiek in Nederland. Afscheidsrede VU, Amsterdam. http://hdl.handle.net/1871.1/4f1a20c4-c813-4673-bcd1-00309341a976 .

van Oers, B. (2019). Wachten met lezen en schrijven tot een kind ‘rijp’ is, is een slecht idee. TROUW , 3 oktober 2019 . https://www.trouw.nl/opinie/wachten-met-lezen-en-schrijven-tot-een-kind-rijp-is-is-een-slecht-idee~b5884118/

van Oers, B. (2019). OGO: meer dan evidence based. Didactiefonline , 5 december 2019. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/ogo-meer-dan-evidence-based

van Oers, B. (2019). De rijkdom van het bewegingsspel. Zone ,18(2), 11 – 13.

van Oers, B. (2019). OGO en het brein. Zone , 18(3), 16.

van Oers, B. (2019). Een beloftevolle school: Emancipatie als opdracht. In W. de Jong, H. de Deckere, I. Schonewille, & L. van der Poel (eds), De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21ste eeuw (pp. 148 157). Amsterdam: SWP.

Nieuwmeijer, Chr., Marshall, N., & van Oers, B. (2019). Dutch early years classroom teachers facilitating and guiding musical play: problems and opportunities. European Early Childhood Education Research Journal, 39(6), 860 – 871. https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.167896.

Rezende da Cunha Júnior, F. van Kruistum, C., Kontopodis, M. & van Oers, B. (2019). Students on Facebook: from observers to collaborative agents. Mind, Culture and Activity,26 (4), 336–352. https://doi.org/10.1080/10749039.2019.1690520


van der Veen, C. & van Oers, B. (2019). De Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek als narratief: een reflectie op 50 jaar theorie-gestuurde praktijkvernieuwing in het onderwijs. Pedagogiek

van der Veen, C., van der Wilt, F.M., & van Oers, B. (2019). De kracht van goede gesprekken voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tijdschrift Taal 9 (14), 14-19

De Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & van Oers, B. (2019). Pre-service teachers and informal statistical inference: Exploring their reasoning during a growing samples activity. In G. Burrill & D. Ben-Zvi (Eds.), Topics and trends in current statistics education research: International perspectives . ICME 13 Monographs (pp. 199 - 224). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03472-6_9.

van der Wilt, F. M., van der Veen, C., van Kruistum, C. J. & van Oers, B. (2019). Populair, afgewezen, genegeerd, controversieel of gemiddeld: Zijn er verschillen in het niveau van mondelinge communicatieve competentie tussen kinderen met een verschillende sociometrische status? Pedagogiek , 39(1),

van der Wilt, F. M., van der Veen, C., van Kruistum, C. J. & van Oers, B. (2019). Why Do Children Become Rejected by Their Peers? A Review of Studies into the Relationship Between Oral Communicative Competence and Sociometric Status in Childhood. Educational Psychology Review , 31, 699 - 724 . https://doi.org/10.1007/s10648-019-09479-z

van der Wilt, F. M., Boerma, I. E., van Oers, B. & van der Veen, C. (2019). The effect of three interactive reading approaches on language ability: An exploratory study in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. 27 , 4, 566 - 580. DOI: 10.1080/1350293X.2019.1634242.

van der Wilt, F., van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2019): Language Abilities and Peer Rejection in Kindergarten: A Mediation Analysis, Early Education and Development , DOI: 10.1080/10409289.2019.1624145

Worthington, M., Dobber, M. & van Oers, B. (2019). The development of mathematical abstraction in the nursery. Educational studies in mathematics , 102(1), 91 - 110 https://doi.org/10.1007/s10649-019-09898-3


2018

Dobber, M. & van Oers, B. (red.) (2018). Spelen en leren op school. Assen: van Gorcum.

van Oers, B. (2018). Leren door te spelen. In M. Dobber & B. van Oers (red.), Spelen en leren op school (pp. 1 – 18). Assen: van Gorcum.

van Oers, B (2018). Een beloftevolle school: Emancipatie als opdracht. In W. de Jong, J. Bekker, H. de Deckere , I Schonewille, & L. van der Poel (red). De belofte van de jeugd?  Pedagogiek in de 21ste eeuw. (pp. 48 - 57). Amsterdam: SWP.

van Oers, B. (2018). In gesprek gaan. Daltonvisie. Tijdschrift voor Daltononderwijs ,6(3), 9.

van Oers, B. (2018). Passend Onderwijs (Redactionele inleiding). Zone , 17(1), 2.

van Oers, B. (2018). Verrijking door gezamenlijke studie. De wereld van het jonge kind, 45 (9), 22 - 25

van Oers, B. (2018). De sociaal-culturele praktijk. Zone, 17(2), 11.

van Oers, B. (2018). Leefwereld en belevingswereld. Zone,17 (3), 14.

van Oers, B. (2018). In Memoriam Frea Janssen-Vos. Zone, 1(3) , 7.

van Oers, B. (2018). Zone van naaste ontwikkeling. Zone, 17(4 ), 11

van Rijk, Y. , de Mey, L., de Haan, D., van Oers, B. & Volman, M. (2018). Reading for meaning: effects of Developmental Education on reading achievements of primary school students from low SES and ethnic minority families. School Effectiveness and School Improvement, https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1433691

Tertoolen, A. , Geldens, J., van Oers, B. & Popeijus, H. (2018). Luisteren naar kleuters. Basisschoolmanagement , (april), 32(3), 14 – 16.

van der Veen, C., Dobber, M., & van Oers, B. (2018). Engaging children in dialogic classroom talk: Does it contribute to a dialogical self? In H. Hermans & F. Meijers (eds.), The Dialogical Self Theory in education: A multicultural perspective (pp. 49 – 64). Dordrecht, The Netherlands: Springer. DOI 10.1007/978-3-319-62861-5

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R. & van Oers, B. (2018). Pre-service primary school teachers’ knowledge of informal statistical inference. Journal of mathematics teacher education , https://doi.org/10.1007/s10857-018-9403-9

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & Van Oers, B. (2018). The development of informal statistical inference content knowledge of pre-service primary school teachers during a teacher college intervention. Educational Studies in Mathematics, 99 (2), 217-234. doi: 10.1007/s10649-018-9823-6

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & Van Oers, B. (2018). The growing samples heuristic. Exploring pre-service teachers' understanding about informal statistical inference when generalizing from samples of increasing size. In G. Burrill & D. Ben-Zvi (Eds.), Topics and trends in current statistics education research: International perspectives . New York, NY: Springer. 10.1007/978-3-030-03472-6

van der Wilt, F. M., van der Veen, C., van Kruistum, C. J. & van Oers, B. (2018). Vaardig in taal, aardig sociaal? De relatie tussen pragmatische taalvaardigheid en sociale acceptatie in de kleuterklas. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 57 (9-10), 214-225.

van der Wilt, F., van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2018). Why can’t I join? Peer rejection in early childhood education and the role of oral communicative competence. Contemporary Educational Psychology , 54, 247 – 254. doi: 10.1016/jcedpsych.2018.06.007

van der Wilt, F., van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2018). Popular, rejected, neglected, controversial or average: Do young children of different sociometric groups differ in their level of oral communicative competence? Social Development . doi: 10.1111/sode.12316


2017

Dobber, M., Zwart, R., Tanis, M., & van Oers, B. (2017). Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education. Educational Research Review, 22 , 194 – 214. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.002

van Oers, B. (2017). Longstanding and innovative programs in early childhood education. In M. Fleer, & B. van Oers (eds.), International Handbook on Early Childhood Education. Vol. 2, pp. 22 - 48. Dordrecht Springer.

van Oers, B. & Veraksa, N. (2017). SELECTED ABSTRACTS from Russian educational journals, International Journal of Early Years Education, 25 (4), 455-458 (September). ERA abstracts. http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2017.1388601.

Fleer, M. & van Oers, B. (eds)(2017). International Handbook on Early Childhood Education. Two Volumes. Dordrecht: Springer.

Fleer, M. , & van Oers, B. (2017). International trends in research: Redressing the North-South balance in what matters for early childhood research. In M. Fleer, & B. van Oers (eds.), I nternational Handbook on Early Childhood Education. Vol. 1, pp. 11 - 47. Dordrecht Springer.

Fleer, M, Chen, F., & van Oers, B. (2017). New directions in early childhood education practice: international developments and practice gaps. In M. Fleer, & B. van Oers (eds.), International Handbook on Early Childhood Education. Vol. 2 , pp. 7 - 21. Dordrecht Springer.

Tertoolen, A., Geldens, J., van Oers, B., & Popeijus, H. (2017). Young Children about School: Whose Voices Do We Hear? International Journal of Educational Psychology, 6 (3), 250-277. doi:10.17583/ijep.2017.2665

van Rijk, Y., Volman, M. de Haan, D., & van Oers, B. (2017). Maximising meaning: creating a learning environment for reading comprehension of informative texts from a Vygotskian perspective. Learning Environment Research, 20 , 77–98. http://dx.doi.org/ 10.1007/s10984-016-9218-5

van Rijk, Y., de Mey, L. de Haan, D., van Oers, B., & Volman, M. (2016). Reading for meaning: the effects of Developmental Education on motivation and achievement in reading informative texts in primary school, Research Papers in Education, 32 ( 3), 333–352 DOI: 10.1080/02671522.2016.1225789.

Van der Veen, C. & van Oers, B. (2017). Advances in research on classroom dialogue: learning outcomes and assessments. Learning and Instruction, 48 (april), 1 – 4. http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.04.002

van der Veen, C., van der Wilt, F., van Kruistum, C., van Oers, B., & Michaels, S. (2017). MODEL2TALK: An Intervention to Promote Productive Classroom Talk. The Reading Teacher, 70( 6), 689 – 700. doi:10.1002/trtr.1573

Van der Veen, C., de Mey, L., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2017). The effect of productive classroom talk and metacommunication on young children's oral communicative competence and subject matter knowledge: An intervention study in early childhood education. Learning and Instruction, 48 (April), 14 – 22. http://dx..doi.org/10.1066/j.learninstruc.2016.06.001

van der Veen, C., Dobber, M., & van Oers, B. (2017). Engaging children in dialogic classroom talk: Does it contribute to a dialogical self? In H. Hermans & F. Meijers (eds.), The Dialogical Self Theory in education: A multicultural perspective . Dordrecht, the Netherlands: Springer

Worthington, M. & van Oers, B. (2017). Children’s social literacies: Meaning making and the emergence of graphical signs and texts in pretence. Journal of Early Childhood Literacy , 17(2), 147 - 175.    http://dx.doi.org/10.1177/1468798415618534


2016

Tertoolen, A., van Oers, B., Geldens, J., & Popeijus, H. (2016). Exploring the content of young children's multi-dimensional voice related to school contexts. Research and Reviews: Journal of educational studies, 2(1), 6 - 17.

van der Veen, C., Dobber, M., & van Oers, B. (2016). Implementing dynamic assessment of vocabulary development as a trialogical learning process: a practice of teacher support in primary education school. Language assessment Quarterly. An international journal. 1-12. https://www.researchgate.net/publication/303961701

Wierdsma, M., Boersma, K., van Oers, B., & Knippels, M-C. (2016). Developing the ability to recontextualise cellular respiration: An explorative study in recontextualising biological concepts. International Journal of Science Education, http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2016.1246779

Worthington, M. & van Oers, B. (2016). Pretend play and the cultural foundations of mathematics. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (1), 51, 51 - 66. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2015,1120520

Rezende da Cuhna Junior, F., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Teachers and Facebook: Using online groups to improve students' communication and engagement in education. Communication Teacher, 30(4), 228–241. http://dx.doi.org/10.1080/17404622.2016.1219039.

Rezende da Cunha Jr., F., van Kruistum, C., &   van Oers, B. (2016). Collaborating on Facebook: Teachers Exchanging Experiences Through Social Networking Sites. Cultural-historical psychology, 12 (3), 290 – 310.

van Oers, B. (2016). De rijkdom van verschillen. Een theoretisch kader voor inclusief onderwijs. Zone, 15 (1), 4 - 6.

Van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Model2talk. Dialogische gesprekken in de kleuterklas. Beter begeleiden , januari 2016.


2015

van Oers, B. (2015). Forword. In A. Ridgeway, Quiñones, G., & Liang,L. (eds), Early childhood Pedagogical Play. A cultural-Historical interpretation using visual methodology (pp. v – vi). Dordrecht/London: Springer

van Oers, B. (2015). Implementing a play-based curriculum: Fostering teacher agency in primary school. Learning, Culture and Social Interaction , http://doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.07.003

Dobber, M. & van Oers, B. (2015). The role of the teacher in promoting dialogue and polylogue during inquiry activities in primary education. Mind, Culture and Activity, 22 (4), 326 – 345. DOI:10.1080/10749039.2014.99254

Hogenes, M., van Oers, B., Diekstra, R. & Sklad, M. (2015). The effects of music composition as a classroom activity on engagement in music education and academic and music achievement: A quasi-experimental study. International Journal of Music Education: Research and Practice, 33(3), 1 - 17. DOI: 10.1177/0255761415584296. [issn 0255-7614].

Tertoolen, A., Geldens, J., van Oers, B., & Popeijus, H. (2015). Listening to Young Children’s Voices: The Evaluation of a Coding System. International Journal of Educational Psychology, 4 (2), 113-141. doi: 10.17583/ijep.2015.1500.

van der Wilt, F., Claudia van Kruistum, van der Veen, C., & van Oers, B. (2015).Gender differences in the relationship between oral communicative competence and peer rejection: an explorative study in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal , http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2015.1073507 (online first).

Wierdsma,M. Knippels, M-C., van Oers, B. & Boersma, K. (2015/online). Recontextualising Cellular Respiration in Upper secondary Biology Education. Characteristics and Practicability of a Learning and Teaching Strategy, Journal of BiologicalEducation , DOI: 10.1080/00219266.2015.1058842

Worthington, M. & van Oers, B. (2016). Children's social literacies: Meaning making and the emergence of graphical signs and texts in pretence. Journal of Early Childhood Literacy , (eFirsts: 0(0)1 - 29). http://dx.doi.org/10.1177/1468798415618534

van Oers, B. (2015). Een stap naar de toekomst. Lerend spelen in groep 3. De Wereld van het jonge kind, 42 (8), 6 – 9 .

Dobber, M., Zwart, R., Tanis, M., & van Oers, B. (20015). Onderzoekend leren: resultaten van een reviewstudie. Marktplaats, april, 22 – 24.

Tanis, M. Dobber, M, Zwart, R., & van Oers, B. (2015). Onderzoekers in de dop. Didactief, 45(6), 44 – 45.


2014

van Oers, B. (2014). Cultural-historical perspectives on play. In L. Brooker, S. Edwards, & M. Blaise (eds), SAGE Handbook of Play and Learning in Early Childhood (pp. 56 - 66). London: Sage.


van Oers, B. (2014). The roots of mathematising in young children’s play. In U. Kortenkamp, B. Brandt., C. Benz, G. Krummheuer, S. Ladel, & R. Vogel (Eds.), Early mathematics learning (pp.111 - 124). Berlin: Springer. 10.1007/978-1-4614-4678-1-8
.

v an Oers, B. (2014). Editorial. European Early Childhood Education Research Journal, 22 (2), 151–153, http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2014.883717 .

van Oers, B. (2014). Tablets, vensters op de toekomst? Zone, 13 (3), 4
.

van Oers, B. & Visée, A. (2014). Muziekpedagogische professionalisering van basisschoolleerkrachten. Cultuur + Educatie. Tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur, 14(39), 24 – 39 .

Hogenes, M., van Oers,B., & Diekstra, R. (2014). The child as composer. The US China Education Review,4 (3), 149 – 162 .

Hogenes, M. , van Oers, B., & Diekstra, R. (2014). The impact of music on child functioning. The European Journal of Social & Behavioural Sciences. http://dx.doi.org/10.15405/ejsbs.135 .

van Schaik, M., Terwel, J., & van Oers, B. (2014). Representations in simulated workplaces. International Journal of Technology and Design Education, 23 (4) , 391 – 417. Published on line 17 January 2014. http://doi.org/10.1007/s10798-014-9261-4 .

Pompert, B. & van Oers, B. (2014). Voor goede hulp ben je nooit te klein. Zone,13 (2), 6 – 9 .

Tanis, M., Dobber, M., Zwart, R., & van Oers, B. (2014). Beter leren door onderzoek. Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen. NRO-review studie. Amsterdam: VU. http://www.learn.vu.nl/nl/Images/Brochure-beter-leren-door-onderzoek_tcm132-420313.pdf

van Oers, B. (2014). Kwaliteit opvoeder is bepalende factor. In: Op stap naar 2024. Hoe creëren we een optimaal opvoed- voor kinderen van 0 tot 12 jaar? Childcare internationa l; CCI publikatie Nr 3, 124 – 133.Amsterdam: SWP


2013

van Oers, B. (2013). Challenges in the innovation of mathematics education for young children. Educational Studies in Mathematics, 84 (2), 267 - 272.
http://dx.doi.org/10.1007/s10649-013-9509-z

van Oers, B. (2013). Is it play? Towards a reconceptualization of role-play from an activity theory perspective. European Early Childhood Education Research Journal, 21 (2), 185 - 198. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2013.789199

van Oers, B. (2013). Communicating about number: Fostering young children's mathematical orientation in the world. In L. English & J. Mulligan (Eds.), Reconceptualising early mathematics learning(p. 183 - 203). Series Advances in Mathematics Education. New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6440-8_10

van Oers, B. (2013). Educational Innovation between freedom and fixation: The cultural-political construction of innovations in early childhood education in the Netherlands. International Journal of Early Years Education, 21 (2-3), 178 - 191. http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2013.832949


Hännikäinnen, M., Singer, E., & van Oers, B. (2013). Promoting play for a better future. Editorial to special issue for
European Early Childhood Education Research Journal, 21 (2), 165 - 171.

van Oers, B. (2013). An Activity Theory view on the development of playing. In I. Schousboe & D. Winther-Lindqvist (eds.), Children's play and development. Cultural-Historical prspectives. (pp. 231 - 250). Dordrecht: Springer.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6579-5_14


van Oers, B. (2013). Scaffolding in Mathematics Education. In Encyclopedia of Mathematics Education (Online Encyclopedia, Edotor: S. Lerman). Berlin: Springer. http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/313315.html

van Oers, B. & Dobber, M. (2013). Communication and regulation in a problem-oriented primary school curriculum. In D. Whitebread, N. Mercer, C. Howe & C. Tolmie (Eds.), Self-regulation and dialogue in primary classrooms. British Journal of Educational Psychology Monographs Series 10, 93 - 110

van Oers, B. (2013). Leren met bouwmateriaal. Bouwactiviteiten als context voor cognitief leren. De Wereld van het Jonge Kind, 41 (4), 16 - 19.

van Houten, W., van Oers, B., & Dobber, M. (2013). Narratieve competentie en rekenvaardigheden. Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk, 52 (99), 400 - 411.

van der Veen, C., Dobber, M. & van Oers, B. (2103). Ontwikkelingsgericht Onderwijs... Werkt dat? De belangrijkste onderzoeksresultaten bezien. Zone, 12 (4), 8 - 12.

Visée, A. & van Oers, B. (2013). Daar zit muziek in... Eindrapportage . Internal publication (Dutch). Amsterdam: Muziekschool Amsterdam. Available from: VU-DARE:
http://hdl.handle.net/1871/43996


2012

van Oers, B. (2012). Meaningful cultural learning by imitative participation: the case of abstract thinking in primary school. Human Development, 55(3), 136 - 158.
DOI: 10.1159/000339293

van Oers, B. (2012) (Ed.). Developmental Education for young children. Concept, Practice, and Implementation . International Perspectives on Early Childhood Education and Development 7. Dordrecht: Springer. DOI 10.1007/978-94-007-4617-6 8

van Oers, B. (2012). Introduction. In B. van Oers (ed.), Developmental Education for young children. Concept, Practice, and Implementation (pp. 1 – 9). Dordrecht: Springer

van Oers, B. (2012). Developmental Education: Foundations of a play-based curriculum. In B. van Oers (ed.), Developmental Education for young children. Concept, Practice, and Implementation (pp 13 – 25). Dordrecht: Springer

van Oers, B. (2012). Conclusion: Actual and future consequences of implementing and researching Developmental Education. In B. van Oers (ed.), Developmental Education for young children. Concept, Practice, and Implementation (pp. pp. 289 – 296). Dordrecht: Springer .

van Oers, B. & M. Poland (2012). Promoting abstract thinking in young children’s play. In B. van Oers (ed.), Developmental Education for young children. Concept, Practice, and Implementation (pp. 121 – 136). Dordrecht: Springer.

van Oers, B.(2012). Developmental Education: Reflections on a CHAT-Research Program in the Netherlands. Learning, Culture and Social Interaction, 1(1), 57 - 65.
http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2012.04.002
10.1016/j.lcsi.2012.04.002

van Oers, B. & Duijkers, D. (2012). Teaching in a play-based curriculum: Theory, practice and evidence of Developmental Education for young children. Journal of Curriculum Studies, 44 (1), 1 - 24. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2011.637182

van Oers, B. (2012). Culture in play. In J. Valsiner (ed.), The Oxford handbook of culture and psychology (pp. 936 - 956). New York: Oxford University Press.


Tertoolen, A., van Oers, B., Geldens, J., & Popeijus, H. (2012). Building a method for researching attribution of meaning by children aged 5 - 6 in school. European Early Childhood Education Research Journal, 20 (1), 115 - 131. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2012.650015

van Oers, B. (2012). How to promote young children's mathematical thinking? Mediterrenean Journal for Research in Mathematics Education , 11(1-2), 1 - 15.

van Oers, B. (2012).Russian Early Childhood Education Abstracts (3). International Journal of Early Years Education , 20 (1), 105 - 107.
http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2012.665648


van Oers, B. (2012). Spelen en blijven spelen. Een Vygotskiaanse visie op spelen en leren in de basisschool. Mensenkinderen , 27(130), 6 – 8.

van Oers, B. (2012). Fijn zo’n brein. Zone ,11(1), 18.

van Oers, B. & van Vliet, M. (2012). Mooi zo!. Leerlingen in de kunstenaarsrol. Zone, 11(2), 11 – 13.

van Oers, B. & Mibo-groep (2012). Historische vragen en zoektochten. Zone, 11(3), 4 - 6.2011

van Schaik, M., van Oers, B., & Terwel, J. (2011). Towards a knowledge-rich learning environment in preparatory secondary education. British Educational Research Journal,37 , 1 – 21 . http://dx.doi.org/10.1080/01411920903420008 ;

van Oers, B. (2011). Where is the child? Controversy in the Neo-Vygotskian approach to child development, Mind, Culture, and Activity, 18, 84 – 88. http://dx.doi.org/10.1080/10749030903311985 .

Veraksa, N. & van Oers, B. (2011). Early childhood Education from a Russian perspective. Editorial to the special issue. International Journal of Early Years Education, 19 (1), 5 – 18. http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2011.570995


Veraksa, N. & van Oers, B. (Eds) (2011). Early Childhood Education Research from a Russian perspective. Special Issue of International Journal of Early Years Education, 19(1), 5 - 107. London : Routledge.

Veraksa, N. & van Oers, B. (Eds.) (2011). Early childhood education research from a Russian perspective. International Journal of Early Years Education (Special issue). 19(1), 5 - 107.


van Oers, B. (2011). Russian early childhood education Abstracts. International Journal of Early Years Education , 19(1), 103 - 107. DOI: 10.1080/09669760.2011.574485

van Oers, B. (2011). Russian early childhood education Abstracts. International Journal of Early Years Education , 19(1),185 - 188.   DOI: 10.1080/09669760.2011.610651

van Oers, B. (2011). Obučenie doškol''nikov v Niderlandach. Innovacionnaja praktika s pozicii L.S. Vygotskogo [Early childhood education in the Netherlands. Innovating practice from a Vygotskian point of view. Sovremënnoe Doškol'noe Vospitanie. Teoprija i Praktika, 5(4), 88 - 94.

Poland, M. & van Oers, B. (2011). Resultaten echti n beeld.Toetsen woordenschatontwikkeling. De wereld van het joinge kind , 38I95), 20 - 23.

van Oers, B. (2011). Tijd voor een nieuwe stap. De wereldvan het jonge kind, 38(7), 19 - 21.

van Oers, B. (2011). Spel vanuit Vygotskiaans perspectief. In D van der Aalsvoort (ed.), Van spelen tot serious gaming: spel en spelen in een pedagogische beroepspraktij k (pp. 37 - 48).Leuven: ACCO

van Oers, B. (2011). Doelgericht en betekenisvol leren. Over de waarde van spel in de strijd tegen de verschoolsing. In R. Klarus & W. Wardekker (eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de pedagogiek (pp 44 - 59). Nijmegen: Lemma.

van Oers, B. (2011). Opnieuw op de foto. Ontwikkelingsgericht Ondrwijs anno 2011. Zone , 10(1), 9 - 11.

van Houten, W. & van Oers, B. (2011). Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw. Zone , 10(3), 19 - 20.

van Oers, B. (2011). In memoriam Prof. Rogier Eikenoom. Pedagogische Studiën , 88(5), 307 - 308.


2010
van Schaik, M., van Oers, B., & Terwel, J. (2010). Learning in the workplace at school: knowledge acquisition and modelling in preparatory
vocational secondary education. Journal of Vocational Education and Training , 62: 2, 163 — 181.
http://dx.doi.org/10.1080/13636820.2010.484629

van Oers, B. (2010). The emergence of mathematical thinking in the context of play. Educational Studies in Mathematics, 74 (1), 23 - 37.

van Oers, B. (2010). Implementing a play-based curriculum in primary school: an attempt at sustainable innovation. In A. Tuna & J. Hayden (Eds.), Early childhood programs as the doorway to social cohesion. Application of Vygotsky's ideas from an East-West perspective (pp. 145 - 158). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

van Oers, B. (2010). Children's enculturation through play. In L. Brooker & S. Edwards (Eds.), Engaging play ( pp. 195 - 209). Maidenhead: McGraw Hill.
van Oers, B. (2010). Zorgen voor de wereld. Natuur- en milieueducatie vanuit ontwikkelingsgericht perspectief. Zone , 9(1), 4 – 7.

van Oers, B. (2010). Prof. Jacques Carpay (1933 – 2010) en de Onderwijspedagogiek in Nederland. Historische Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 – heden). Maart 2010. http://elwood.psy.vu.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.hdc.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2009/Carpay.asp
van Oers, B. (2010). In memoriam professor Jacques Carpay (1933-2010). ISCAR NEWS , 8(2), 14 – 15.
Poland, M., van Oers, B., & Terwel, J. (2010). Effecten van het leren schematiseren van jonge leerlingen op hun latere prestaties in het rekenwiskunde onderwijs. Pedagogische Studiën , 87(2), 105 – 117.

van Oers, B. (2010). Tussen leefwereld en belevingswereld. De Wereld van het jonge kind , 37(10), 7 – 11.

van Oers, B. (2010). You never walk alone. De visie van Jacques Carpay op de taak van de Onderwijspedagogiek, Zone , 9(3), 15 – 17.

van Oers, B. (2010). Onderwijspedagogische lessen over ontwikkelbaarheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 49(9), September, 364 – 369.

van Oers, B. (2010). Een pedagogisch aanbod voor driejarigen? Zone, 9(3), 25 – 26.
van Oers, B. (2010). Leermomenten in het manipulerend spelen van peuters en kleuters. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 49, 503-515.
Poland, M. & Oers, B. van (2010). Resultaten echt in beeld. De Wereld van het Jonge Kind , 38(5), 20-23.
Tanis, M. & van Oers, B. (2010). Klascultuur tijdens Natuur- en Techniek in het basisonderwijs .[Classroom culture in science and technique lessons in primary Education]. Internal report. Department Theory and Research in Education. VU University Amsterdam.
2009
van
Oers, B. (2009). Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool. Een theoretische verkenning met het oog op de praktijk (herziene en uitgebreide uitgave). Alkmaar: De Activiteit.
van Oers, B. (2009). Developmental education: improving participation in cultural practices. In M. Fleer, M. Hedegaard, & J. Tudge (Eds.), Childhood studies and the impact of globalization : Policies and Practices at global and local levels- World Yearbook of Education 200 9 (pp. 293 – 317). New York: Routledge.
Terwel, J., van Oers, B., van Dijk, I., & van den Eeden, P. (2009). Are representations to be provided or generated in primary mathematics education? Effects on transfer. Education Research and Evaluation, 15, 1, 25 – 44.
Poland, M., van Oers, B., & Terwel, J. (2009). Schematising activities in early childhood Education. Educational Research and Evaluation, 15, 3, 305 – 321.
Lockhorst, D., Wubbels, Th., & van Oers, B. (2009). Educational dialogues and the fostering of pupils’ independence: the practices of two teachers. Journal of Curriculum Studies, 41, 4, 99 – 121 http://dx.doi.org/ 10.1080/00220270903079237
van Oers, B. (2009). Le jeu dans la culture, la culture dans le jeu. In S. Rayna, & G. Brougère (Eds.)(2009). Jeux et culture au préscolaire (pp. 35 – 47). Lyon : INRP.
van Oers, B. (2009). Narrativiteit in leerprocessen. Pedagogische Studiën, 86, 2, 147 – 156.
van Oers, B., Leeman, Y., & Volman, M. (eds.).(2009). Burgerschapsvorming en Identiteitsontwikkeling. Assen: van Gorcum.
van Oers, B. (2009). Onderwijzen in de kennissamenleving. In B. van Oers, Y. Leeman, & M. Volman (eds.), Burgerschapsvorming en Identiteitsontwikkeling (pp. 7 – 16). Assen: van Gorcum.
van Oers, B. (2009). Wat doen we met de canon? Zone, 8, nr 2, 4 – 8.
van Oers, B. (2009). Schoolontwikkeling door onderzoek. In De Academische opleidingsschool (pp. 59 – 62). Amsterdam: ASKO & HvA.
van Oers, B. (2009). Luisteren naar het kleuterbrein. De wereld van het jonge kind, 37, 3 (oktober), 4 – 8.
van Oers, B., & Tanis, M. (2009). Van communicatieve praktijk naar modelmatig denken. Tijdschrift voor Didactiek van de ß- wetenschappen, 26, 1 & 2, 3 – 20.
van der Veen, M., van Oers, B., & Wilshaus, R. (2009). De pendel tussen lerarenopleiding en opleidingsschool: de bijdrage van actieonderzoek aan de ontwikkeling van studenten binnen hun pendel tussen theorie en praktijk. Extern Rapport (November 2009). Amsterdam: De OGO-opleidingsschool. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO) en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam.
Tertoolen, A., van Oers, B., Geldens, J., & Popeijus, H.L. (2009). De stem van het jonge kind bij betekenisvol leren onderwijzen. In H. Popeijus & J. Geldens (eds.), Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving (pp.177 – 192). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
van Oers, B. (2009). Betekenisvol leren onderwijzen. Op weg naar een dienstbare lerarenopleiding. In H. Popeijus & J. Geldens (eds.), Samen werken aan betekenisvol opleiden (pp. 5 - 18). Helmond: De Kempel.
2008
van Oers, B., Wardekker, W., Elbers, E. & van der Veer, R (Eds.). (2008). The transformation of learning. Advances in Activity theory. Cambridge: Cambridge University Press.
van Oers, B. (2008). Learning and Learning Theory from a cultural-historical point of view (Introduction). In B. van Oers, W. Wardekker, E. Elbers, & R. van der Veer (Eds.), The transformation of learning. Advances in Activity theory (pp. 3 – 14) . Cambridge: Cambridge University Press.
van Oers, B. (2008). Inscripting predicates: Dealing with meanings in play. In B. van Oers, W. Wardekker, E. Elbers, & R. van der Veer (Eds.), The transformation of learning. Advances in Activity theory (pp. 370 - 380). Cambridge: Cambridge University Press.
van Oers, B. (2008). Continuïteit in ontwikkelingsgericht onderwijs. In D. de Haan & E. Kuiper (eds.), Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoekpraktijk (pp. 13-20). Assen: van Gorcum.
van Oers, B. (2008). De duif uit de hoed. De Wereld van het jonge kind, 35, 8, 238.
van Oers, B. (2008). Samen uit school. De Wereld van het jonge kind, 35, 10, 304 - 307.
van Oers, B. (2008). Onderzoekend en betekenisvol leren in de midden- en bovenbouw. Zone, 7, (3), 4 – 7.
van Oers, B. (2008). In the mood: een onderwijspedagogische kijk op muzikale ontwikkeling. In R. Diekstra & M Hogenes (eds), Harmonie in gedrag. De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek (pp. 105 – 124). Uithoorn: Karakter Uitgevers.
2007
Peters, I. & van Oers, B. (2007). Teachers’ action strategies in goal-oriented interactions with young children at-risk. European Early Childhood Education Research Journal, vol. 15, 1, 121 – 136. http://dx.doi.org/ 10.1080/13502930601161916
Poland, M. & van Oers, B. (2007). Effects of schematising on mathematical development. European Early Childhood Education Research Journal, 15, 2, 269 – 293. http://dx.doi.org/ 10.1080/13502930701321600
van Oers, B. & Poland, M. (2007). Schematising activities as a means for young children to think abstractly. Mathematics Education Research Journal, 19, 2, 10 - 22. (issn 0021-8251)
van Oers, B. (2007).H elping young children to become literate: the relevance of narrative competence for developmental education. European Early Childhood Education Research Journal, vol. 15, nr 3, 299 – 312. http://dx.doi.org/ 10.1080/13502930701679718
van Oers, B. (2007). In the zone. Children in Europe, (August), special Vygotsky issue, 14 – 15.
van Oers, B. (2007). Onderwijs en Ontwikkeling bij jonge kinderen. Basisschoolmanagement, 20, 6, 12 – 16.
van Oers, B. (2007). Samenwerken aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zone, 6, 1, 22.
van Oers, B. (2007). Bewegen gewogen. En pedagogische visie op bewegen van kinderen. De Wereld van het jonge kind, 34, 10, 293 – 296.
van Oers, B. (2007). Voorbij het nieuwe leren. Pedagogiek, 27, 2, 111 – 119.
van Oers, B. (2007). Leren in de Netwerkschool In: Onderwijsraad (ed.), Alternatieven voor de school (pp. 73 – 96). Den Haag: Onderwijsraad.
Peters, I. & van Oers, B. (2007). Handelingstrategieën van leerkrachten in doelgerichte interacties. De Wereld van het Jonge Kind, 35, 4, 106 - 109.
van Oers, B. (2007). Het kind Van de rekening (column). De Wereld van het Jonge Kind, 34, 6, 166.
van Oers, B. (2007). In de trein (column). De Wereld van het Jonge Kind, 35, 4, 23.
2006
van Oers, B. (2006). An activity theory approach to the formation of mathematical cognition: developing topics through predication in a mathematical community. In Maaß, J. & Schlöglmann (Eds.), New mathematics education research and practice.  Rotterdam: Sense Publisher.
van Oers, B. (2006). Kunnen jonge kinderen abstract denken? De Wereld van het jonge kind, 33, 6, 162 –165.
van Oers, B. (2006). Verhalen maken het kind. Veerkracht, 3, 2, 4 -7.
van Oers, B. (2006). Verbeeldend spel. In G.M. van der Aalsvoort, J.J.C. Kwakkel-Scheffer & A.K. de Vries (eds.), Puur plezier. Spelsuggesties voor de basisschool (pp. 101- 118). Leuven/Voorburg: ACCO.
van Oers, B (2006). Wat is wijs? Zone, 5, 1, 22 – 23.
Van Oers, B. (2006). Ontwikkeling en leren. In G. Geerdink, M. Volman & W. Wardekker (eds.), Pedagogische kwaliteit in de basisschool. (pp 38 – 45). Baarn: HB-uitgevers
Van Oers, B. (2006). Wat willen we van de school? Verwachtingen, doelen, werkwijzen en opbrengsten van een ontwikkelingsgeorienteerd curriculum. In E. Bertrands, (ed.), Draagkracht geven. Uitkomst voor de toekomst (pp. 25 – 34). Leuven: CEGO publishers.
Lockhorst, D., Oers, B., & Wubbels, Th. (2006). Dialogisch onderwijs en zelfstandigheidsbevordering. Een onderzoek naar de praktijk van twee leraren. Pedagogische Studiën, 83, 191-205.
2005
van Huizen, P., van Oers, B., & Wubbels, Th. (2005). A Vygotskian perspective on teacher education,  Journal of curriculum Studies,
van Oers, B. (2005). The potentials of imagination. Inquiry,
van Oers, B. (2005). Teaching as a collaborative activity: an activity theoretical approach to the innovation of teaching. Mind, Culture, and Activity, (12), 2, 165 – 167.
van Oers, B. (2005). Dwarsdenken. Essays over ontwikkelingsgericht onderwijs. Assen: van Gorcum
van Oers, B. (2005). Carnaval in de kennisfabriek. De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Oratie. Amsterdam: VU/Alkmaar: Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Janssen-Vos, F., & van Oers, B. (2005). Van begeleid spelen valt veel te leren. Zone, (4), nr 1, 4 – 7.
van Oers, B. (2005). Spelen in de 21ste eeuw. De Wereld van het Jonge Kind, (32), 10, 292 – 296.
2004
v an Oers, B. & van Dijk, I. (2004). Curriculum and the development of model-based thinking. In. J. Terwel & D. Walker (Eds.), Curriculum as a shaping force. Toward a principled approach in curriculum theory and practice (pp.51 – 72). New York: Nova.
van Oers, B. (2004). New Advances in the study of memory. Human Development, 47, 122 – 126.
van Oers, B. (2004). Mathematisches Denken bei Vorschulkindern. In W.E. Fthenakis & P. Oberhuemer (Hrsg.), Frühpädagogik international. Bildungsqualität im Blickpunkt (pp.313 – 330). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Dijk, E.F., van Oers, B., & Terwel, J. (2004). Schematising in early mathematics education. Why, when and how? European Early Childhood Educations Research Journal, vol.12, nr 3, 71 - 83
van Oers, B. (2004). L.S. Vygotskij. Vernieuwers van vroeger. Vernieuwing, 63, nr. 1, 21.
Peters, I. & van Oers, B. (2004). Urie Bronfenbrenner: de ecologie van de menselijke ontwikkeling. In W. Westerman & B. van Oers (red.), Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen (pp.77 – 84). Baarn: Bekadidact.
Van Oers, B. (2004). Daniel El’konin: ontwikkeling als sociaal-cultureel experiment. In W. Westerman & B. van Oers (red.), Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen (pp. 92 - 99). Baarn: Bekadidact.
W. Westerman & B. van Oers (red.) (2004). Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen. Baarn: Bekadidact.
van Oers, B. (2004). Op zoek naar de Helicon. Kunstzinnige vorming in ontwikkelingsgericht onderwijs. Zone, 3, 3, 8 – 11.
van Oers, B., Nellestijn, B., & Peters, I. (2004). Het is nooit genoeg. De Wereld van het jonge kind, 32, 4, 108 – 111.
2003
v
an Oers, B. (2003).    Educational forms of initiation in mathematical culture. In: C. Kieran, E. Forman, & A. Sfard (Eds.), Learning Discourse
Discursive Approaches to Research in Mathematics Education (pp.59 - 85). Dordrecht: Kluwer.
van Oers, B. (2003). Learning resources in the context of play. Promoting effective learning in early childhood. European Early Childhood Education Journal, Vol. 11, 1, 7 –26.
van Oers, B. (Ed.). (2003). Narratives of Childhood. Theoretical and practical explorations of early childhood education. Amsterdam: Free University Press.
van Oers, B. (2003). Multiple narratives of childhood. Tools for the innovation of early childhood education. In B. van Oers (ed.), Narratives of Childhood. Theoretical and practical explorations of early childhood education (pp. 9 - 26).Amsterdam: Free University Press.
van Oers, B., Janssen-Vos, F., Pompert, B., & Schiferli, T. (2003). Teaching as a joint activity. In B. van Oers (ed.), Narratives of Childhood. Theoretical and practical explorations of early childhood education (pp. 110 - 126). Amsterdam: VU Press.
van Dijk, I. M., van Oers, B., & Terwel, J. (2003). Providing or designing? Constructing models as a strategy for working with contextual problems in primary maths education. Learning and Instruction, vol. 13, 1, 53-72.
van Dijk, I.M.A.W, van Oers, B., & Terwel, J. (2003). Strategic Learning in primary Mathematics Education: Effects of an experimental Program in Modelling. Educational Research and Evaluation, vol. 9, 2, 161-187.
Hännikäinen, M. & van Oers, B. (2003). Yhteenkuuluvuuden tunne äidinkielen oppitunnin aikana: “me olemme tämän kertomuksen kirjoittajia”. The Finnish Journal of Education, vol. 34, nr 4, 340 – 350.
van Oers, B. (2003). Het spel en de knikkers. Een beschouwing over de betekenis van vroegkinder­lijke opvoeding. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 5, 139 – 143.
van Oers, B. (2003). In memoriam Ivan Illich. Vernieuwing, 62, 3 / 4, p 42.
van Oers, B. & Janssen-Vos, F. (2003). De geest van de tijd. Zone, 2, nr 3, 3.
van Oers, B. (2003). Signatuur van Ontwikkelingsgericht onderwijs. Zone, 2, 3, 11-15.
van Oers, B. (2003). Een eigen hoekje voor het kind.  De Wereld van het Jonge Kind, 30, 4, 98 - 101.
2002
Gravemeijer, K., Lehrer, R., van Oers, B., & Verschaffel, L. (Eds). (2002). Symbolizing and modeling in mathematics education. Dordrecht: Kluwer.
van Oers, B. (2002), The Mathematization of young children’s language. In Gravemeijer, K., Lehrer, R., van Oers, B., & Verschaffel, L. (Eds). (2002). Symbolizing and modeling in mathematics education (pp. 29 – 57) Dordrecht: Kluwer.
van Oers, B. (2002). Emergent modelling: introduction to the section. In Gravemeijer, K., Lehrer, R., van Oers, B., & Verschaffel, L. (Eds). (2002). Symbolizing and modeling in mathematics education (pp.25 - 27) Dordrecht: Kluwer.
van Oers, B. (2002). Teachers’ epistemology and the monitoring of mathematical thinking in early years classrooms. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 10, nr 2, 19 - 30
van Oers, B. (2002). Fruits of Polyphony: a commentary on a multi­-perspective analysis of mathematical discourse. Journal of the learning sciences, 11, nr. 2-3, 359-363.
Hännikäinen, M. & van Oers, B. (2002). Togetherness as a quality of the learning context. Researching Early Childhood, Vol. 4, nr. 83 – 96.
van Oers, B. (2002). Structuur in het onderwijs. Orde en volgorde in ontwikkelingsgericht perspectief. Zone. Tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, jg. 1, nr 1, 4 – 8.
van Oers, B. (2002). Ontwikkeling als sociaal-cultureel experiment. De theorie van D.B. El’konin over opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. De Wereld van het jonge kind, 29, nr 10, 321 - 324.
Peters, I. & van Oers, B. (2002). De ecologie van de menselijke ontwikkeling. De ontwikkelingspsychologie van Urie Bronfenbrenner. De Wereld van
het jonge kind, 29, nr 10, 304 – 307.
van Huizen, P., van Oers, B. & Wubbels, Th. (2002). Ontwikkeling van een beroepsidentiteit door aankomende leerkrachten. Pedagogische Studiën, 79, nr 4, 287 – 304.
van Oers, B., Janssen-Vos, F., & Schiferli, T. (2002). Jonge kinderen in risicosituaties. Enkele bijdragen vanuit de ontwikkelingsgerichte pedagogiek aan theorie en praktijk. Utrecht: APS/Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Van Oers, B., & Janssen-Vos, F. (2002). Startblokken voor een goed begin. In Van Oers, B., Janssen-Vos, F., & Schiferli, T. Jonge kinderen in risicosituaties. Enkele bijdragen vanuit de ontwikkelingsgerichte pedagogiek aan theorie en praktijk (pp. 9 – 24). Utrecht: APS/Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Janssen-Vos, F., van Oers, B. & Schiferli, T. (2002). Eén voor één maar niet alleen. In: Van Oers, B., Janssen-Vos, F., & Schiferli, T. Jonge kinderen in risicosituaties. Enkele bijdragen vanuit de ontwikkelingsgerichte pedagogiek aan theorie en praktijk (pp. 25 – 40) Utrecht: APS/Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
van Oers, B. (2002). RECENSIE: J. Valsiner & R van der Veer, The Social Mind. Construction of the idea . Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Pedagogiek, (22), nr. 2, 176 - 178
van Oers, B. (2002). In memoriam Pierre Bourdieu. Zone. Tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Jg 1, nr 2, p. 29.
van Oers, B. (2002). Portfolio’s. Naar een andere manier van kijken naar kinderen. Jeugd in school en Wereld, 87, nr 4, 37 – 40.
2001
van Oers, B, & Hännikäinen, M (2001). Some thoughts about togetherness. International Journal of Early Years Education, Vol. 9, nr 2, 101-108.
Hännikäinen, M, & Van Oers, B. (Eds). (2001). Togetherness in Play and Learning. Special issue of International Journal of Early Years Education, pp 101 – 160.Vol. 9, nr 2 (June 2001). Oxfordshire: Carfax Publishing.
van Oers, B. (2001).   Educational forms of initiation in mathematical culture. Educational Studies in Mathematics, vol.46, 59-85.
van Oers, B. (2001). Contextualisation for abstraction. Cognitive Science Quarterly, Vol. 1, nr 3/4, 279- 306.
van Oers, B. (2001). Sprachliche Bildung: Pädagogische Verantwortung für frühe Lernprozesse. In H. Colberg-Schrader, D. Engelhard, D. Höltershinken, K. Neumann, & Th. Sprey-Wessing (Eds.), Kinder in Tageseinrichtungen. Ein Handbuch für Erzieherinnen (Vol. 15. 729 – 739). Seelze-Velber: Kallmeyer.
van Oers, B. (2001).  Een schip met vele stuurlui. Curriculumontwikkeling in de klas. De Wereld van het Jonge Kind, 28, nr 5, 142 - 145
van Oers, B. (2001).Holisme: Taboe of Tabernakel? Vernieuwing 60, nr 1, p. 19.
van Oers, B. (2001). Tekenen van ontroering. Kunstzinnige vorming in ontwikkelingsgericht onderwijs. De Wereld van het Jonge Kind, 2001, 28, 10, 301 – 304.
van Oers, B (2001). De macht van de verbeelding. De Wereld van het Jonge Kind, 29, nr 2 (Okober), 46 – 50.
Van Oers, B. (2001). RECENSIE van L. Verschaffel, B. Greer, & E. De Corte, Making Sense of Word problems . Pedagogische Studiën, 78, nr 2, 143-145.
Van Oers, B. (2001). Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool. Alkmaar :Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (45 pag.)
2000
van Oers, B. (2000). The appropriation of mathematical symbols. A psychose­miotic approach to mathematics learning. In P. Cobb, E. Yackel, & K. McClain (Eds.), Symbo­lizing and communi­cating in mathema­tics class­rooms. Perspectives on discourse, tools, and instructional design (pp. 133 – 176). Mahwah: Erlbaum .
van Oers, B. (2000). L'éducation des jeunes enfants (4-8 ans) aux Pays-Bas et son évolution. In S. Rayna & G. Brougière (Eds), Traditions et innovations dans l’éducation pré-scolaire: perspectives internationales (pp. 323 – 352). Paris: INRP.
van Oers, B (2000). Théorie et pratique : relation parasitaire ou engagement commun? . In G. Vergnaud & F. Platone (ed.), On n’enseigne pas tout seul. Paris : INRP.
van Oers, B. (2000). Einführung in die Lese- und Schriftkultur –auch bei Vierjärigen ? In H. Colberg-Schrader & P. Oberhuemer (Hrsg), Qualifizieren für Europa. Praxiskulturen, Ausbildungskonzepte, Initiativen (pp. 46 – 60) Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
van Oers, B. (2000). Four-year-olds growing up in a literate world. In H. Colberg-Schrader & P. Oberhuemer (Hrsg), Qualifizieren für Europa. Praxiskulturen, Ausbildungskonzepte, Initiativen (pp 61- 73) Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
van Oers, B. (2000). Semiotiikka ja matemaatinen lukukäsite. Matemaattisen ajattelun kehittäminen leikissä. In: P. Hakkarainen (ed.), Kehittävä esiopetus ja oppiminen (pp. 232 – 239). Jyväskylä: PS-Kustannus.
van Oers, B. (2000). Rehabilitatie van de homo ludens? In H. de Frankrijker, H-J. Kuipers, J. Scholtens, & R. van der Veer (red.), Gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag. Thema’s uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek (pp. 94 –103). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
van Oers, B. (2000). Het oog van de meester (m/v). Toetsen en observeren in het onderwijs. De wereld van het jonge kind, 27, nr 5, 146-150.
Van Oers, B. (2000). Eén van stof en één van leer….? Zoektocht naar de betekenis van onderwijsconcepten. De wereld van het jonge kind, 28, nr. 1, 10 – 13.
Van Oers, B. (2000). Bij nader inzien. Opnieuw de strijd van de triadische pedagogiek. Vernieuwing, (59), 3, 24-25
van Oers, B. (2000). Observeren kun je leren! Pleidooi voor een brede professionalisering van leerkrachten. In: F. Janssen-Vos (red.), Tien jaar Basisontwikkeling: Het maakt verschil!. (pp. 61 – 76). Utrecht: APS.
van Oers, B. (2000). Gaan we nog boren en zo ja, waar? In: F. Janssen-Vos (red.), Tien jaar Basisontwikkeling: Het maakt verschil!. (pp.133-135). Utrecht: APS.
van Dijk, I., van Oers, B., & Terwel, J. (2000). Aanbieden of ontwerpen? Leren modelleren als strategie voor het werken met problemen in contexten in het rekenwiskunde onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18, nr 2, 12-25.
Janssen-Vos, F., van Oers, B., & Schiferli, T. (2000). Eén voor één, maar niet alleen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 300 – 312.
Nelissen, J., & van Oers, B. (2000). Reken maar! Baarn: Bekadidakt
1999
van Oers, B. (1999). Education for the improvement of cultural participati­on. In G. Brougère & S. Rayna (Eds.), Culture, child­hood, and preschool education /Culture, enfance et éducation préscolaire. (pp 217-238). Paris: UNESCO, 1999.
van Oers, B. (1999). Quality of diagnostic teaching abilities in early education. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 7, nr 2, 39-51.
Carpay, J.A.M. & van Oers, B. (1999). Didactic Models and the problem of intertex­tuality and polyphony. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R-R. Pu­namäki (Eds.), Perspecti­ves on activity theory (pp. 298-313). Cam­brid­ge: Cambridge Univer­sity Press.
van Oers, B., & Wardekker, W. (1999). On becoming an authentic learner: semiotic activi­ty in the early grades. Journal of Curriculum Studies, Vol. 31, no. 2, 229 - 249.
van Oers, B. (1999). Teaching opportunities in play. In M. Hedeg­aard & J. Lomp­scher (eds.), Lear­ning Activity and deve­lopment (pp. 268-289). Aarhus: University Press.
van Oers, B. (1999). Auf dem Wege zu einem spielorientierten Curriculum. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, 35, 27-30.
van Oers, B. (1999). La pédagogie du jeu aux Pays-Bas. Une approche vygotskienne. Revue de Pédagogique Française, nr 129 (Octobre/Novembre/Décembre), 29- 38.
van Oers, B. (1999). Symboliseren in statu nascendi. Tijdschrift voor Didactiek der ß-wetenschappen, vol. 16, nr. 1, 56-72.
van Oers, B. (1999). Van kijkspul tot samenspraak. Vernieuwing, vol. 58, nr.2/3, 23-24.
van Oers, B. (1999). In memoriam V.V. Davydov. Vernieuwing, vol. 58, nr 4., p 28.
van Oers, B. (1999). To be or not to be: dat is de kunst. Vernieuwing, vol. 58, 6, 16-17.
van Oers, B. (1999).   Tekens van de toekomst? Nieuwsbrief Academie voor Ontwikkelingericht Onderwijs (special), 1999, nr 4, 32 – 44.
van Dijk, I., van Oers, B., & Terwel, J.(1999), Providing or designing? Constructing models as a strategy for working with contextual problems in primary maths education. POSTER, Earli-conferentie (Augustus 1999, Göteborg).
van Oers, B. (1999). Contextualisation for abstraction. Presentatie EARLI-conferentie Göteborg (24 – 28 augustus). ABSTRACT. In Book of abstracts (pp 542-543). 8th European conference for research on learning and instruction. Göteborg: Göteborg University, 1999.
Hännikäinen, M. & van Oers, B. (1999), Signs and problems of togetherness in a community of learners. ABSTRACT. In How does early education lead to life-long learning? Book of Abstracts, p. 41. 9th European Conference on the quality in early childhood education. Helsinki (1.9.99 – 4.9.99). University of Helsinki.
1998
van Oers, B. (1998). The fallacy of decontextualisation. Mind, Culture, and Activity, vol. 5, nr 2, 135-142.
van Oers, B. (1998). From context to contextualizing. In E. Forman & B. van Oers (eds.), Mathe­matics learning in sociocultural contexts. Special issue of Lear­ning and Instruction, vol. 8, nr 6, 473-488.
van Oers, B. (1998). Emergent mathematics: the mathematization of young chil­dren's langua­ge. In Gravemeijer, K. (ed), Symboli­zing and modelling in mathe­matics educati­on. Introduc­to­ry texts (pp. 50-57). Utrecht: Freu­dent­hal Instituut, 1998.
van Oers, B. (1998). Exploring the zone of proximal development. In A. Saar & P. Hakkarainen (Eds.), Play in different cultures. Tallinn: Humaniora/Tallinn Pedagogical University Press (pp. 60 -75).
van Oers, B. (1998). Ontwikkelingsgericht onderwijs in hoofdlijnen. Vernieu­wing, 1998, 57, nr 5/6,
Boldt, S., & Van Oers, B. (1998). Echte betrokkenheid, daar gaat het om.....  Het Kileely Community Project. Vernieuwing , 57, nr. 4, 19-23.
Janssen-Vos, & van Oers, B. (1998). Basisontwikkeling: een Vygotskiaanse strategie voor ontwikkelingsstimulering. In: A. Harpman, H. Veenker, & G. Pol (red.), Praten, denken, doen. Taal en denk-stimulering van 0- tot 6-jarigen. (pp. 183-202). Alphen aan den Rijn, 1998.
Roegholt, S., Wardekker, W., & van Oers, B. (1998). Teachers and pluralistic education. Journal of curricu­lum studies, 1998, vol. 30, nr 2, 125-141
van Oers, B., & Forman, E. Introduction. In E. Forman & B. van Oers (eds.) (1998). Mathe­matics learning in sociocultural contexts. Special issue of Lear­ning and Instruction, vol. 8, nr 6, 469-472.
Nelissen, J., Van Oers, B., Pompert, B., & Ruis (Red.), P. (1998). Spelend rijk. Themanummer Vernieuwing over "Ontwikke­lingsge­richt Onderwijs". 1998, 57, nr. 5/6
van Oers, B. (1998). Development of diagnostic teaching abilities in early education. (voordracht Santiago de Compos­tella). In Early childhood education: New Challenges, new tea­chers. Book of Abstracts (p. 103). 8th European Confe­rence on the quality of early childhood education (EECERA). Santiago de Compostella (sept 1998).
van Oers, B. (1998). Tools for the architects of thinking. Book of Abstracts (p. 86). Fourth Congress of the International society for cultural research and activity theory. University of Aarhus (Denemarken), (juni 1998).
1997
van Oers, B. (1997). The narrative nature of young children's iconic repre­sen­ta­tions: some evidence and implications. International Journal of Early Years Education. 1997, vol. 5, nr 3, 237-246.
van Oers, B. (1997). Bouwen met je hoofd en met je handen. A.P.S.-Bulletin "Basisontwikkeling", 1997, nr, 17 (februari), 13-18.
van Oers, B. (1997). Learning and Instruction. Een verslag van divisie C van AERA '97 in Chicago. Pedagogische Studiën , 1997, (74), nr. 4, 292-295.
Moerkamp, T., & van Oers, B. (1997). De burger en het Info-monster. Vernieuwing, 1997, 56, 8 (okto­ber), 3-6.
van Oers, B., & Hännikäinen (1997). Leren met "de Aardkabouters". Voorschoolse opvoeding in Finland. Vernieuwing, 1997, 56, 9 (november), 34-37.
van Oers, B., & Hardy, M. (1997). Onderwijzen in leeftijdsheterogene groepen. Vernieu­wing, 1997, 56, nr. 1, 22 - 24.
van Oers, B., & Holla, A. (1997). The Milestone: an implementation of developmental education. Case-study report for the European observa­tory of innovati­ons in education and training. Parijs/Amsterdam: INRP, 1997.
van Oers, B., & Wardekker, W. (1997). De cultuurhistorische school in de pedagogiek. In S. Miedema, (red.), Pedagogiek in meervoud. (5de herziene druk)., 171-214. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Log­hum, 1997.
Pompert, B., & van Oers, B. (1997). Ik wou dat ik twee hondjes was.... Licha­melijke opvoe­ding, (Themanummer Bewegingsonderwijs aan kleuters). 1997, 85, nr 6, 269 – 273.
van Oers, B. (1997). Honderd jaar Piaget & Vy­gotskij. In J. Sturm e.a. (red.), Jaarboek Pedagogiek VU, 1997 (pp. 108-110). Amsterdam: VU, 1997.
Boekbespreking: Ljev Vygotskij, Cultuur en ontwikke­ling. (vertaling, samenstelling, annotatie R. van der Veer) Pedago­gische Studiën, 74, nr. 2, 146 - 148.
ABSTRACT: Exploring the zone of proximal development. In J. Jalosuo (ed.), Book of abstracts (pp. 66). 1st. Nordic-Baltic Conference on Activity Theory. University of Helsinki, 1997.
ABSTRACT: Curriculumontwikkeling in de klas. Een case-study in de onderbouw. In: De Corte, E. e.a. (red.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen (ORD '97), pp. 51-53. Leuven: Kath. Universiteit, (mei), 1997.
ABSTRACT: The potentials of imagination. In W. Fthena­kis (ed), Childhood in an changing society . Book of abstracts of the 7th European conference on the quality of early childhood education (pp. 104-105). München, September 3 - 6, 1997.
1996
van Oers, B. (1996). Learning mathematics as a meaningful activi­ty. In: L. Steffe, P. Nesher, P. Cobb, G. Goldin, & B. Greer (Eds.), Theo­ries of mathematical learning (pp. 91-115). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1996.
van Oers, B. (1996). Are you sure? The promotion of mathematical thinking in the play activities of young children. European Early Childhood Education Research Journal, 1996, vol. 4, nr. 1, 71-89.
van Oers, B. (1996). The dynamics of school learning. In J. Valsi­ner & H-G. Voss (Eds.), The structure of lear­ning processes (205-229). New York: Ablex, 1996.
van Oers, B. (1996). De cultivering van het spontane leren. Een reactie op Wilna Meijer. Vernieuwing , 1996, 55, nr. 4, p. 18.
van Oers, B. (1996). Naar een kweekschool voor amateurs. Vernieuwing , 1996, 55, nr. 6, 3-5.
van Oers, B. (1996). Boekbespreking: P. Roeders, Samen leren. Leuven/Apel­doorn: Garant, 1995. Vernieuwing , 1996, 55, nr. 4, p. 30).
van Oers, B., Janssen-Vos, F., Pompert, B., & Schiferli, T. (1996). La pédagogie: une activité conjointe: In S. Rayna, M. Delau, & F. Laevers (eds.),  L'education pré­scolaire: Quels objectifs pédagogi­ques? (pp. 235-255). Paris: Nathan, 1996.
ABSTRACT: Teaching opportunities in play. Book of abstracts. Learning for Life. Centenary Celebration of the work of Piaget and Vygotsky. University of Warwick, UK.
ABSTRACT: The fallacy of decontextualisation. Book of abstracts. IInd Conference for sociocultural research: Vygotsky - Piaget. Geneva (11-15 september).
1995                van Oers, B. (1995). How to define the zone of proximal develop­ment? Studi di Psichologia dell' Educatione, 14, nr. 1,2,3, 157-165.
van Oers, B. (1995). Educatie als onderwijsdoel: enkele psychologisch-didac­tische aspecten. In J. van Bergeijk, A. Alblas, & M. Visser-Reyne­veld (red.), Natuur- en milieu-educatie didactisch beschouwd (pp. 111-128). Wageningen: Wage­ningen Pers, 1995.
van Oers, B. (1995). Leerling moet je worden. Vernieuwing, 54, nr.3, 8-11.
van Oers, B. (1995). Continuïteit in het ontwikkelingsverloop. Een beschou­wing vanuit het concept 'Ontwikkelingsgericht onder­wijs'. Het Jonge Kind, (23), nr.1, 15-21.
van Oers, B. (1995). Een bredere kijk op onderwijskwaliteit. Een onder­wijs­pedagogische beschouwing. In Beweging, Tijdschrift van de Freinetbewe­ging. jrg. 94-95, nr.2, (8 pagina's)
van Oers, B. (1995). Mores leren. Vernieuwing, (54), nr. 8, p.3.
van Oers, B. (1995). Cultuuroverdracht als reconstruerende activiteit. Pedagogisch Tijdschrift, 1995, (20), nr. 4/5, 263-275.
Recensie van: E.A. Forman, N. Minick, C. A. Stone (Eds.), Contexts for lear­ning. Sociocultural Dynamics in Chil­dren's Develop­ment. Oxford Univer­sity Press, New York/­Oxford, 1993. Pedagogische Studiën, 1995, nr. 5, p.394-396.
Teaching Opportunities in play. ABSTRACT. In V.V. Rubtsov et al. (eds.). Teorija Dejatel'nosti i soci­al'naja praktika (pp. 148-149). Proceedings of Third Internatio­nal Congres on Activity theory and social practice Moskou. June 1995). Moskou: Rossijskaja Akade­mija Nauk.
1994               van Oers, B. (1994). Semiotic activity of young children in play: the con­struction and use of schema­tic represen­tati­ons. Euro­pean Early Childhood Education Research Journal, 1994, Vol. 2, no 1, 19-34.
van Oers, B. (1994). De betekenis van de cultuurhistorische benadering voor de vormgeving van onderwijsleerprocessen. In Handboek voor de leerlingbegeleiding. (Nr. 7250,   p. 1 - 24). Alphen aan den Rijn: Samsom, 1994.
van Oers, B. (1994). Wie bewaakt de bewakers? De evaluatie van het Basis­onderwijs anno 1994. Vernieuwing (maart), 1994, (53), nr. 3, p. 20.
van Oers, B. (1994). Praktijk als experiment. Notities bij het perspec­tief van ontwikkelingsonderzoek. Tijdschrift voor nascho­ling en onderzoek van het reken-wiskundeonder­wijs, 1994 jrg. 12, nr 3 (maart), p. 5-11.
van Oers, B. (1994). Organisatie en ontwikkelingen van leesactiviteiten. Het Jonge kind, 1994, 21, nr. 10, 295-300.
van Oers, B. (1994). Zelfstandigheid is niet van jezelf. Over onderwijs en zelfstandigheids-bevordering. Vernieuwing, 1994, (53), nr. 10, 7-10.
Van Oers, B. & Pas, T. (1994). Werk aan de winkel. Aanknopingspunten voor wiskundi­ge activiteiten in het rollenspel van jonge kinde­ren. I & II. In A.P.S.-Bulletin "Basisontwikkeling " , 1994, nr. 6, 27-31 & nr 7, 10-16.
Curriculum en het reconstrueren van cultuur. ABSTRACT . In G. Kanselaar (red.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1994. Proceedings van de OnderwijsRe­searchDagen 1994 (ORD'94). (p. 31). Utrecht: Vak­groep Onderwijskunde.
Are you sure? The promotion of mathematical thinking during young children's play. ABS­TRACT . In: Settings and Interaction: Research and Implications. (Procee­dings of the Fourth European Confe­rence on the Qua­lity of Early Childhood Education, p.115). Göteborg, Sep­tem­ber 1994.
1993              van Oers, B. (1993). Developing semiotic activity in cultural con­texts. Behavioral and Brain Sciences, 1993, Vol. 16, nr. 3, 536-537.
Carpay, J.A.M. & van Oers, B. (1993). Didaktičeskie modeli i problema obucajušcej diskus­sii. Voprosy Psichologii, 4, 20-26.
Van Oers, B. & Pas T.(1993). Jonge kinderen leren wiskunde. In Conferentieverslag Schakeldagen 'Het jonge kind'.Amster­dam: APS/LPC, 1993.
Van Oers, B., & Wardekker, W. (Red.) (1993), De leerling als deelnemer aan de cultuur. Delft: Eburon, 1993.
Van Oers, B., & Wardekker, W. (1993). Onderwijspedagogiek in ontwikkeling. Een reconstruc­tie aan de hand van het werk van Jacques Carpay. (samen met W. Wardekker). In B. van Oers & W. War­dekker (red.), De leerling als deelnemer aan de cultuur. (pp. 23-45). Delft: Eburon, 1993.
VERTALING : V.V. Davydov, Leeractiviteit en de psy­chi­sche ontwikkeling van kinderen. In: In B. van Oers & W. War­dekker (red.), De leerling als deelne­mer aan de cultuur . (pp 95 - 106). Delft: Eburon, 1993.
Semiotic activity of young children in play: the con­struction and use of schematic represen­tations. ABS­TRACT. Proceedings of the Third European Confe­rence on the Quality of Early Childhood Education (p 70-71). Practice-orien­tated Research Related to the Qua­lity of Early Childhood Education. (1-3 Sept 1993). Krio­pigi, Chalkidiki, Greece: EDURIT, 1993.
1992                van Oers, B. (1992). Onderwijsvisies en de vernieuwing van het onderwijs aan jonge kinderen: een aanzet tot een discussieka­der. In B. van Oers, & F. Janssen - Vos (red.) Vi­sies op onder­wijs aan jonge kinderen (pp. 1-14). Assen: Van Gorcum, 1992.
van Oers, B. (1992). Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw: contou­ren van een cultuurhistorische onderwijsvisie. In B. van Oers, & F. Janssen - Vos (red.) Vi­sies op onderwijs aan jonge kinderen (pp. 55-73). Assen: Van Gorcum, 1992.
van Oers, B., & Pompert, B. (1992). Persoonsontwikkeling en spel bij jonge kinderen. Het Jonge Kind, (19), nr. 10, 305-310.
van Oers, B., Carpay, J.A.M., & Wardekker, W. (1992). Schoolontwikkeling en onderwijsconcept. Nederlandstijdshrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 1992, 8, nr 4, 230-247.
Van Oers, B. & Janssen-Vos, F. (Red.) (1992). Visies op onderwijs aan jonge kinderen. Assen: Van Gorcum, 1992.
1991                van Oers, B., & Pompert, B. (1991). Kijken naar kleuters: ontwikkelingsgericht observe­ren. In: Vernieuwing, (50), nr. 7 (September), 3-8.
1990                van Oers, B. (1990). Kleuters zitten niet voor niets op school. Ontwikke­lend kleuteronderwijs: tussen leren en spelen. Ver­nieuwing , 1990, 49 , nr.2, 7-12.
van Oers, B. (1990). The development of mathematical thinking in school: a comparison of the action-psychological and infor­mati­on-processing approaches. International Journal of Educa­tional Research, 1990, 14 , nr. 1, 51-66.
van Oers, B. (1990). Fundamentele denkbeelden van leraren als factor in onderwijsvernieuwings­processen. In: Wubbels, Th., Bergen, Th.C.M., & Korthagen, F.A.J. (red), Recent Onderzoek over Onderwijs en Opleiding. VELON-jaar­boek 1990 (p. 93-105). Utrecht/Groningen: W.C.C./Ve­lon, 1990.
van Oers, B. (1990). Ontwikkelingen in het denken over kleuters en kleu­ter­onderwijs in de Sovjet-Unie. In: Kleuters in het Basis­onderwijs. Conferentieverslag. Alkmaar: AHSA/­APS, 1990. (35 pag).
Carpay, J.A.M., & van Oers, B. (1990). Onderwijspsychologie. In: P.J. van Strien & J.F.H. van Rappard (red.), Grondvragen van de psychologie. Een handboek theorie en grondslagen. (pp. 196-208). As­sen/Maastricht: Van Gorcum, 1990. (Samen met J. Carpay)
Nelissen, J., & van Oers, B. (1990). Rekenen als Realiteit. Tilburg: Zwijsen, 1990 (Samen met J. Nelissen).
1989                van Oers, B. (1989). Handelingstheorie in de praktijk: een terugblik op de conferentie. Handelingen, 3, 1, 53-55.
van Oers, B. (1989). Cultuuroverdracht en de ontwikkeling van het indivi­du. Handelingen, 3, 3/4, 126-134.
van Oers, B. (1989). J. Valsiner, Culture and the development of chil­dren's actions. Handelingen, 3, 1, 47-50. (Boekbespre­king)
1988               van Oers, B. (1988). Onderwijsontwikkeling als leerproces. In: K. Grave­meijer & K. Koster (eds.), Onderzoek, ont­wikke­ling en ontwikkelingsonderzoek. (p. 37 - 49). Utrecht: O.W.& O.C., 1988.
van Oers, B. (1988). De ontwikkelingsconceptualisering van het genetisch structuralisme. Nederlands Tijdschrift voor opvoe­ding, vorming en onderwijs. 4, nr.3, 170 - 184.
van Oers, B. (1988). Cognitivistische psychologie, handelingspsychologie en de prijs van het verschil. Pedagogische Studiën, 65, nr. 2, 71 - 79.
van Oers, B. (1988). Modellen en de ontwikkeling van het (natuurweten­schap­pelijk) denken van leerlingen. Tijdschrift voor de didaktiek van de B-wetenschappen, 6, nr.2, 115 - 144.
van Oers, B. (1988). Activity, semiotics and the development of children. Comenius, 8, nr. 4, 398 - 406.
1987              van Oers, B. (1987). Activiteit en begrip. Proeve van een handelings­psy­chologische didactiek. (dissertatie 19 febr. 1987). Amsterdam: VU-uitgeverij.
van Oers, B. (1987). Stellingen en tegenstellingen van de handelingspsy­chologie. Handelingen, 1987, 1 , 1, 30-39.
van Oers, B. (1987). Over de grenzen van het coöperatieve leren. Psycho­lo­gie & Maatschappij , 1987 (december), nr.4, p.399 - 402.
Van Parreren, C.F. & van Oers, B. (1987). Het leren van begrippen In: P.Span, J.M.C. Nelissen, H.F. Pijning & C. Diet­vorst (red.), Onderwijzen en leren. Een onder­wijspsy­chologische basis voor het handelen op school . Gronin­gen: Wolters-Noordhoff, 1987 (p.127 - 147).
Nelissen, J. & van Oers, B. (1987). Kennisverwerving. In: P. Span, J.M.C. Nelissen, H.F. Pijning & C. Dietvorst (red.), Onderwijzen en leren. Een onderwijspsycholo­gische basis voor het handelen op school . Groningen: Wolters-Noordhoff, 1987 (p. 101 - 127).
1986 :               Verschaffel, L., & van Oers, B. Onderzoek van het reken-wiskunde-onderwijs. (Kroniek). Peda­gogi­sche Studiën, 1986, 63 , 1, 38-41.
Haenen, J., & van Oers, B. De vorming van wetenschappelijke begrippen. Davydov op de basisschool. Pedagogi­sche Studiën, 1986, 63 , 11, 445-456.
1985 :               van Oers, B. (1985). De cultuurhistorische benadering in Neder­land. Psy­chologie en Maatschappij, 1985, 9 , 1, 64-82.
van Oers, B. (1985). Education for cognitive development. Kroniek. Peda­gogi­sche Studiën, 1985, 62 , 6, 297-304.
van Oers, B. (1985). Hoe langzamer, hoe verder. (Bespreking van R. v.d. Veer, Cultuur en cognitie). De Psycholoog, 1985, 20 , 6, 203.
Boekbespreking: Swart, H.A.P., Over het begrijpen van menselijk gedrag. Pedagogische Studiën, 1985, 62, nr. 2, 308-310.
1984 :               van Oers, B. (1984). L.S. Vygotskij en de cultuurhistorische school. Losbla­dig Onderwijskundig Lexicon, 1984.
van Oers, B. (1984). Inleiding tot het artikel 'De evaluatie van Piagets theorie over de intelligentie' van J. Odehnal. Peda­gogische Studiën, 1984, 61 , 4, 173-175.
van Oers, B. (1984). Insight and Oversight. In M. Hedegaard, P. Hakkarai­nen, & Y. Engeström (Eds.), Learning and teaching on a scientific basis. Methodological and Epistemologi­cal Aspects of the Activity Theory of Learning and Tea­ching. (pp. 229-262). Aarhus: Psykologisk Insti­tut, 1984.
1983 :               Haenen, J., & van Oers, B. Begrippen in het onderwijs. De theorie van Davydov. (Redactie en vertaling, samen met J. Haenen). Am­ster­dam: Pegasus, 1983.
van Oers, B. (1983). Davydov over begrippen in het onderwijs. In J. Hae­nen, & B. van Oers (Red.), Begrippen in het onder­wijs. De theorie van Davydov (pp. 111-160). Amster­dam: Pegasus, 1983.
van Oers, B. (1983). Hedendaagse ontwikkelingen in de Sovjetrussische onder­wijspsychologie. Losbladig Onderwijskundig Lexicon, nr. 24, (PO 5800-1 -21). Alphen aan den Rijn: Samsom, 1983.
van Oers, B. (1983). Eenheid, specialisatie en het belang van het collec­tief. Hoger onderwijs als politiek instrument. HBO-Journaal, 1983, 5, nr. 7, 30-34.
van Oers, B. (1983). Boekbespreking: J.G.C.L. Lodewijks, Leerstofsequenties. Van conceptueel netwerk naar cognitieve structuur. Pedagogische Studiën, 1983, 60, 281-285.
van Oers, B. (1983). Boekbespreking: Kingma, J., De ontwikkeling van quanti­tatie­ve en relationele begrippen bij kinderen van 4-12 jaar. Pedagogische Studiën, 1983, 60, nr 10, 427-429.
1982 :               van Oers, B. (1982). Selbständigkeit im Unterricht aus psychologischer Perspektive. In O. Lange (Hrsg.), Problemlösender Unterricht und selbständiges Arbeiten von Schülern (pp. 87-112). Oldenburg: Universität, 1982.
van Oers, B. (1982). Biografie L.S. Vygotskij. Grote Winkler Prins .
Carpay, J., & van Oers, B. (1982). Leeractiviteit in perspectief van ontwikkeling. In C.F. van Parreren, naar een genetische leerprychologie. Liber Amicorum. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982
1981 :               van Oers, B. (1981). Zelfstandige kennisverwerving als aspect van weten­schappelijk denken. Pedagogische Studiën, 58, 420-432.
van Oers, B. (1981). Boekbespreking: Garforth, F.W. Educative Demo­cracy. John Stuart Mill on Education in Society. Peda­gogische studiën, 58, nr. 5, 256-257.
van Oers, B. (1981). Boekbespreking: Erkamp, A., Ervaringsleren. Praktijkin­formatie voor vorming en onderwijs. Pedagogische Studiën, 58, nr. 10.
van Oers, B. (1981). Biografie S.L. Rubinstejn. Grote Winkler Prins.
1980 van Oers, B. (1980). Boekbespreking: F.N. Kerlinger, Behavioral Research. A Conceptual Approach. Pedagogische Studiën, 1980, 57, nr. 1, 41-42.
van Oers, B. (1980). Boekbespreking: Duijker, H.C.J., De problematische psychologie en andere psychologische opstellen. Pedago­gische Studiën, 1980, ,75, nr. 5, 250-251.
van Oers, B. (1980). Biografie A.R. Lurija. Grote Winkler Prins.
VERTALING uit het Russisch: A.N. Leont'ev, Activiteit als psychologisch probleem. Pedagogische Studiën , 1980, 57, 324-343.
1979 van Oers, B. (1979). Boekbespreking: J.W.M. Borghouts-Van Erp, Rekenproble­men: opsporen en oplossen. Pedagogische Studiën, 1979, 56, nr. 7/8, 327-328.
van Oers, B. (1979). Boekbespreking: R. Parmentier, De psychologie van het denken. Pedagogische Studiën, 1979, 56, nr 10, 421.

van Oers, B. & Duijkers, D. (2012). Teaching in a play-based curriculum: Theory, practice and evidence of Developmental Education for young children. Journal of Curriculum Studies, 44 (1), 1 – 24. http://xd.doi.org/10.1080/00220272.2011.637182 .
Tertoolen, A., van Oers, B., Geldens, J., & Popeijus, H. (2012).
Building a method for researching attribution of meaning by children aged 5 to 6 in school. European Early Childhood Education Research Journal, 20 (1), 115 – 131. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2012.650015

van Oers, B. (2012). How to promote young children’s mathematical thinking? Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 11(1-2), 1 – 15


van Oers, B. (2012). Russian Early Childhood Education Abstracts (3). International Journal of Early Years Education 19(2), 185 – 188. http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2012.665648

van Oers, B. (2012). Spelen en blijven spelen. Een Vygotskiaanse visie op spelen en leren in de basisschool. Mensenkinderen, 27(130), 6 – 8


van Oers, B. (2012). Fijn zo'n brein! Zone, 11(1), 18.

van Oers, B. & van Vliet, M. (2012). Mooi zo! Leerlingen in de kunstenaarsrol. Zone,11(2), 11 – 13.

2011
van Oers, B. (2011). Where is the child? Controversy in the Neo-Vygotskian approach to child development, Mind, Culture, and Activity, 18, 84 – 88. http://dx.doi.org/10.1080/10749030903311985 .
Veraksa, N. & van Oers, B. (2011). Early childhood Education from a Russian perspective. Editorial to the special issue. International Journal of Early Years Education, 19(1), 5 – 18. http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2011.570995